Önemli Bilgiler

Turset Project Management her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kayıt Onayı
Kayıt Ücretleri
Kayıt Değişikliği
Kayıt İptali
Yaş Sınırı
Mesuliyet Ve Sigorta
Diskalifikasyon
RUNATOLIA KAYIT VE KATILIM ŞARTLARI
Konaklama
Sınıflandırma
Yarış Kuralları
Başlangıç Bilgileri
Güzergâh Hizmetleri
Bitiş Noktası Hizmetleri
Toplama Aracı
Tasnif
Sonuç Listeleri
Katılımcılara Sunulacak Hizmetler
Sertifikalar
Kıyafet Çanta Muhafaza
Özel Içecekler
Sağlık Hizmetleri
Sağlıkla İlgili Öneriler
YARIŞ TARİHİ
BAŞVURU TARİHLERİ
KAYIT